Artikel 74: Wet bepaalt wijze van procederen

73
Artikel 74
75

De manier van procedeeren, zoo voor het Nationaal Geregtshof, de Hooge Militaire Vierschaar, en de Departementale Geregtshoven als mede voor alle andere Regtbanken, wordt door de Wet bepaald.

1.

Ontwikkeling artikel

1801

De wyze van Procederen zoo voor het Nationaal Gerechtshof, de natemeldene Hooge Militaire Vierschaar, den Zeeraad, de Departementale Gerechtshoven, als alle mindere Rechtbanken wordt door de Wet bepaald.

1805

De manier van procedeeren, zoo voor het Nationaal Geregtshof, de Hooge Militaire Vierschaar, en de Departementale Geregtshoven als mede voor alle andere Regtbanken, wordt door de Wet bepaald.