Artikel 85: Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

84
Artikel 85
86

Het Nationaal Geregtshof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste zeven Leden tegenwoordig zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

1801

Hetzelve velt geene definitive Vonnissen, ten zy er ten minsten zeven Leden tegenwoordig zyn.

1805

Het Nationaal Geregtshof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste zeven Leden tegenwoordig zijn.

1806

Het Nationaal Geregtehof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste twee derde der Leden tegenwoordig zijn.