Artikel 5: Koning benoemt ministers van Staat voor uitvoering Generaal Bestuur

4
Artikel 5
1

De Algemeene bestiering des Koningrijks is, onder 't onmiddelijk beleid van vier Ministers van Staat, door den Koning te benoemen, te weten:

Een Minister van Buitenlandsche Zaken;

Een Minister der Zee- en Landmagt;

Een Minister der Financiën; en

Een Minister der Binnenlandsche Zaken.