Artikel 1: Koning en Wetgevend Ligchaam stellen Wet vast, aantal Leden Wetgevend Ligchaam

5
Artikel 1
2

De Wet wordt in Holland vastgesteld door de vereeniging van 't Wetgevend Ligchaam, zijnde de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, en van den Koning.

Het Wetgevend Ligchaam zal bestaan uit 38 Leden, gekozen voor vijf jaren, en benoemd in de volgende evenredigheid, te weten:

Van 't Departement van Holland 17 Leden,

Van 't Departement van Gelderland 4 Leden,

Van 't Departement van Braband 4 Leden,

Van 't Departement van Vriesland 3 Leden,

Van 't Departement van Overijssel 3 Leden,

Van 't Departement van Zeeland 2 Leden,

Van 't Departement van Groningen 2 Leden,

Van 't Departement van Utrecht 2 Leden,

Van 't Departement van Drenthe 1 Lid,

Het getal van de Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden zal door de Wet kunnen worden vermeerderd, in geval van vergrooting van Grondgebied.