Artikel 3: Eerstgeboren zoon is troonopvolger

2
Artikel 3
4

De Souvereiniteit versterft bij regt van eerstgeboorte, des dat de oudste zoon van den overleden Vorst, of wel het mannelijk oir van den oudsten zoon bij representatie opvolgt.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De Souvereiniteit versterft bij regt van eerstgeboorte, des dat de oudste zoon van den overleden Vorst, of wel het mannelijk oir van den oudsten zoon bij representatie opvolgt.

1815: art 14, 1840: art 13, 1848: art 13