Artikel 13: Eerstgeboren zoon is troonopvolger

12
Artikel 13
14

De Kroon gaat over door regt van eerstgeboorte, des dat de oudste zoon van den Koning, of wel het mannelijk oir van den oudsten zoon, bij representatie, opvolgt.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De Souvereiniteit versterft bij regt van eerstgeboorte, des dat de oudste zoon van den overleden Vorst, of wel het mannelijk oir van den oudsten zoon bij representatie opvolgt.

1815: art 14, 1840: art 13, 1848: art 13