Artikel 17: Oudste zoon van de Vorst voert de titel Koninklijke Hoogheid; titels overige prinsen en prinsessen

16
Artikel 17
18

De oudste zoon van den Souvereinen Vorst is de eerste onderdaan van zijnen vader.

Als Erfprins wordt Hem gegeven den titel van Koninklijke Hoogheid.

De overige Prinsen en Prinsessen van den Huize blijven voeren den titel van Doorluchtige Hoogheid.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De oudste zoon van den Souvereinen Vorst is de eerste onderdaan van zijnen vader.

Als Erfprins wordt Hem gegeven den titel van Koninklijke Hoogheid.

De overige Prinsen en Prinsessen van den Huize blijven voeren den titel van Doorluchtige Hoogheid.

1815

De oudste van des Konings zonen, of verdere mannelijke nakomelingen, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, is des Konings eerste onderdaan, en voert den titel van Prins van Oranje.

1840: art 35, 1848: art 32, 1887: art 29, 1917: art 29, 1922: art 27, 1938: art 27, 1948: art 27, 1953: art 27, 1956: art 27, 1963: art 27, 1972: art 27