Artikel 47: Formulier afkondiging wetten

46
Artikel 47
48

De Souvereine Vorst kondigt de wetten af bij het volgende formulier:

"Wij enz. Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, den Raad van State gehoord, aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut: doen te weten:

alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz."

Hier de beweegredenen in te lasschen.

"Zoo is het dat Wij, met gemeen overleg van de Staten Generaal dezer landen hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze,

Dat enz."

De inhoud der wet.

"Gegeven enz."

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Formulier, voor de afkondiging van ontvangen Wetten of Besluiten ( Acte van Staatsregeling, Art. 103 i), is, als volgt :

"Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek doet te weten: Dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze, bij de Staatsregeling vastgesteld, overwogen hebbende, dat enz. (Hier volgen de gronden, waarop het Besluit berust) besloten en verordend heeft:"

(Hier volgt het Besluit zelf.)

"Dienvolgends gelast het voorn. Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt alömme, waar zulks behoort."

1814

De Souvereine Vorst kondigt de wetten af bij het volgende formulier:

"Wij enz. Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden, den Raad van State gehoord, aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut: doen te weten:

alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz."

Hier de beweegredenen in te lasschen.

"Zoo is het dat Wij, met gemeen overleg van de Staten Generaal dezer landen hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze,

Dat enz."

De inhoud der wet.

"Gegeven enz."