Artikel 92: Verdediging provinciale belangen voor Vorst en Staten Generaal

91
Artikel 92
93

Zij mogen de belangen van hunne Provinciën of Landschappen en derzelver Ingezetenen bij den Souvereinen Vorst en de Staten Generaal voorstaan.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Zij mogen de belangen van hunne Provinciën of Landschappen en derzelver Ingezetenen bij den Souvereinen Vorst en de Staten Generaal voorstaan.

1815: art 151, 1840: art 149, 1848: art 134, 1887: art 138, 1917: art 138, 1922: art 138, 1938: art 140, 1948: art 140, 1953: art 147, 1956: art 147, 1963: art 147, 1972: art 147