Artikel 140: Verdediging provinciale belangen voor Koning en Staten-Generaal

139
Artikel 140
141

De Staten kunnen de belangen van hunne provinciën en van hare ingezetenen bij den Koning en bij de Staten-Generaal voorstaan.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Zij mogen de belangen van hunne Provinciën of Landschappen en derzelver Ingezetenen bij den Souvereinen Vorst en de Staten Generaal voorstaan.

1815: art 151, 1840: art 149, 1848: art 134, 1887: art 138, 1917: art 138, 1922: art 138, 1938: art 140, 1948: art 140, 1953: art 147, 1956: art 147, 1963: art 147, 1972: art 147