Artikel 158: Nieuwe plaatselijke belastingen

157
Artikel 158
159

Geene nieuwe plaatselijke belastingen kunnen worden ingevoerd, zonder voorafgaande goedkeuring des Konings.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Geene nieuwe plaatselijke belastingen kunnen worden ingevoerd, zonder voorafgaande goedkeuring des Konings.

1840: art 156