Artikel 156: Plaatselijke belastingen

155
Artikel 156
157

Geene nieuwe plaatselijke belastingen kunnen worden ingevoerd, zonder voorafgaande goedkeuring des Konings.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Geene nieuwe plaatselijke belastingen kunnen worden ingevoerd, zonder voorafgaande goedkeuring des Konings.

1840: art 156