Artikel 50: Mogelijke rol Staten Generaal bij voogdij en regentschap

49
Artikel 50
51

Indien de Koning aan de Staten-Generaal geen Troon-opvolger heeft voorgedragen (art. 24 i) ; indien gezamenlijk met dezelven geene voogdij over den minderjarigen Koning is beraamd, i (art. 39 i) ; indien er geen Regent is benoemd (art. 42 i), verklaren de Staten-Generaal plegtiglijk welk geval bestaat, en voorzien daarin vervolgens op de gronden hiervoren gelegd bij art. 26 i, 40 i, en 43 i.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Indien de Souvereine Vorst geene der schikkingen, bij artikel 9 i, 20 i, en 23 i vermeld, met de Staten Generaal beraamd heeft, verklaren deze plegtiglijk, welk geval er bestaat, en voorzien daarin vervolgens op de gronden hier voren gelegd.

1815: art 51, 1840: art 50