Artikel 27: Mogelijke rol Staten Generaal bij voogdij en regentschap

26
Artikel 27
28

Indien de Souvereine Vorst geene der schikkingen, bij artikel 9 i, 20 i, en 23 i vermeld, met de Staten Generaal beraamd heeft, verklaren deze plegtiglijk, welk geval er bestaat, en voorzien daarin vervolgens op de gronden hier voren gelegd.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Indien de Souvereine Vorst geene der schikkingen, bij artikel 9 i, 20 i, en 23 i vermeld, met de Staten Generaal beraamd heeft, verklaren deze plegtiglijk, welk geval er bestaat, en voorzien daarin vervolgens op de gronden hier voren gelegd.

1815: art 51, 1840: art 50