Artikel 25: Officiële bekendmaking troonopvolger na goedkeuring voordragt door Staten-Generaal

24
Artikel 25
26

De Staten-Generaal deze voordragt hebbende goedgekeurd, brengt de Koning dien opvolger ter kennis van den Volke, op de wijze waarop de wetten worden afgekondigd, en doet denzelven plegtiglijk uitroepen.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De Staten Generaal, deze voordragt goedgekeurd hebbende, zal de Souvereine Vorst als dan dien opvolger ter kennisse van den volke brengen, op de wijze waarop alle andere wetten worden gepromulgeerd.

1815: art 26, 1840: art 25, 1848: art 25