Artikel 10: Officiële bekendmaking troonopvolger na goedkeuring voordragt door Staten-Generaal

9
Artikel 10
11

De Staten Generaal, deze voordragt goedgekeurd hebbende, zal de Souvereine Vorst als dan dien opvolger ter kennisse van den volke brengen, op de wijze waarop alle andere wetten worden gepromulgeerd.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De Staten Generaal, deze voordragt goedgekeurd hebbende, zal de Souvereine Vorst als dan dien opvolger ter kennisse van den volke brengen, op de wijze waarop alle andere wetten worden gepromulgeerd.

1815: art 26, 1840: art 25, 1848: art 25