Artikel 191: Algemeen en bijzonder bestuur Waterstaat

190
Artikel 191
192

De wet regelt het algemeene en het bijzondere bestuur van den waterstaat in den bovengemelden omvang.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

De Koning heeft het oppertoezigt over alles wat betreft den waterstaat van het Koningrijk, de wegen en bruggen daaronder begrepen, zonder onderscheid of de kosten daarvan worden betaald uit 's Lands kas, of op eene andere wijze gevonden.

1840: art 214
1848

De wet regelt het algemeene en het bijzondere bestuur van den waterstaat in den bovengemelden omvang.