Artikel 27: Inrigting Koninklijk Huis

26
Artikel 27
28

De Koning rigt zijn Huis naar eigen goedvinden in.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Leden van het Regerend Huis in Holland, zullen persoonlijk ondergeschikt blijven aan de instelling van het Constitutioneel Statut van Frankrijk, van den 30 Maart jongstleden, uitmakende de Wet, betreffende de Keizerlijke Familie van Frankrijk.

1814

De Souvereine Vorst rigt Zijn Huis naar eigen goedvinden in.

1815: art 34, 1840: art 33, 1848: art 30, 1887: art 27, 1917: art 27, 1922: art 25, 1938: art 25, 1948: art 25, 1953: art 25, 1956: art 25, 1963: art 25, 1972: art 25
1983

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.

1987: art 41, 1995: art 41, 1999: art 41, 2000: art 41, 2002: art 41, 2005: art 41, 2006: art 41, 2008: art 41, 2017: art 41, 2018: art 41, 2022: art 41