Artikel 41: Inrichting koninklijk huis; privacy

40
Artikel 41
42

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.


In andere talen:

English

The King shall organise his Household, taking due account of the public interest.

Français

Le Roi organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.

Deutsch

Der König ordnet sein Haus unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses.

Español

El Rey organizará su Casa, en atención al interés público.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De Koning i mag zelf zijn Huis inrichten. Dat betekent dat de Koning recht heeft op een eigen levenssfeer en bijvoorbeeld zelf de inrichting van de hofhouding bepaalt.

2.

Formele toelichting

Artikel 41 bepaalt dat de Koning, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis inricht. Deze bepaling brengt tot uitdrukking dat de Koning, bijvoorbeeld wat betreft de inrichting van de hofhouding, recht heeft op een eigen levenssfeer.

3.

In eenvoudig Nederlands

De Koning beslist zelf wie er werkt in het koningshuis. De ministers en de Eerste en Tweede Kamer controleren of de Koning dit goed doet.

Uitleg

De Koning mag zelf weten wie er voor hem werken. Wie zijn secretaris is bijvoorbeeld. Of wie er in de bediening werkt. Vroeger noemden we dit de hofhouding van de Koning.

De Koning mag natuurlijk geen dingen doen die de regering en de Eerste en Tweede Kamer niet willen. Hij mag ook geen dingen doen die van de wet niet mogen. Hij mag bijvoorbeeld niet discrimineren bij het aannemen van personeel.

4.

Ontwikkeling artikel

1806

De Leden van het Regerend Huis in Holland, zullen persoonlijk ondergeschikt blijven aan de instelling van het Constitutioneel Statut van Frankrijk, van den 30 Maart jongstleden, uitmakende de Wet, betreffende de Keizerlijke Familie van Frankrijk.

1814

De Souvereine Vorst rigt Zijn Huis naar eigen goedvinden in.

1815: art 34, 1840: art 33, 1848: art 30, 1887: art 27, 1917: art 27, 1922: art 25, 1938: art 25, 1948: art 25, 1953: art 25, 1956: art 25, 1963: art 25, 1972: art 25
1983

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.

1987: art 41, 1995: art 41, 1999: art 41, 2000: art 41, 2002: art 41, 2005: art 41, 2006: art 41, 2008: art 41, 2017: art 41, 2018: art 41, 2022: art 41