Artikel 185: Dreigend oorlogsgevaar of buitengewone omstandigheden

184
Artikel 185
186

Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de dienstpligtigen die niet in werkelijken dienst zijn, door den Koning geheel of ten deele buitengewoon onder de wapenen worden geroepen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Staten-Generaal gedaan, om het onder de wapenen blijven der dienstpligtigen zooveel noodig te bepalen.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Met afwijking van bovenstaand artikel II i, worden in de Provinciale Wet, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de volgende veranderingen gebracht:

Artikel 3 wordt gelezen, enz.

1917: art 185, 1922: art 187, 1938: art 193, 1948: art 193, 1953: art 200, 1956: art 200, 1963: art 200, 1972: art 200, 1983: art 101, 1987: art 101
1995

Vervallen bij rijkswet van 10 juli 1995

1999: art 101, 2000: art 101, 2002: art 101, 2005: art 101, 2006: art 101, 2008: art 101, 2017: art 101, 2018: art 101, 2022: art 101