Artikel 101: - Vervallen -

100
Artikel 101
102

Vervallen bij rijkswet van 10 juli 1995


In andere talen:

English

(Lapsed in accordance with Kingdom Act of 10 July 1995, Bulletin of Acts and Decrees, 401)

Français

(Abrogé par la loi du Royaume du 10 juillet 1995, Bulletin des lois et des décrets royaux, 401)

Deutsch

(aufgehoben durch Königreichsgesetz vom 10. Juli 1995, Stb. 401)

Español

(Dejado sin contenido por la ley orgánica del 10 de julio de 1995, Boletín oficial del Estado holandés 401)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

2.

Ontwikkeling artikel

1887

Met afwijking van bovenstaand artikel II i, worden in de Provinciale Wet, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de volgende veranderingen gebracht:

Artikel 3 wordt gelezen, enz.

1917: art 185, 1922: art 187, 1938: art 193, 1948: art 193, 1953: art 200, 1956: art 200, 1963: art 200, 1972: art 200, 1983: art 101, 1987: art 101
1995

Vervallen bij rijkswet van 10 juli 1995

1999: art 101, 2000: art 101, 2002: art 101, 2005: art 101, 2006: art 101, 2008: art 101, 2017: art 101, 2018: art 101, 2022: art 101