Artikel IV: Bepaling omtrent onteigening

III
Artikel IV
V

Artikel 152 i der Grondwet is niet toepasselijk ten aanzien van aardhaling, ingeval de specie wordt genomen van gronden, waarop de verplicbting tot levering tegen of zonder vergoeding, krachtens gewoonte of verordening, zoowel als uit anderen hoofde, in 1886 rustte.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Artikel 151 i der Grondwet is niet toepasselijk ten aanzien van aardhaling, ingeval de specie wordt genomen van gronden, waarop de verplicbting tot levering tegen of zonder vergoeding, krachtens gewoonte of verordening, zoowel als uit anderen hoofde, in 1886 rustte.

[ (A. 68, Wet van 28 Aug. 1851, Stsb. no. 125)]

1917: art IV, 1922: art IV