Artikel 151: Voorziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee of meer gemeenten zijn betrokken

150
Artikel 151
152

De wet regelt de voorziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee of meer gemeenten zijn betrokken.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

De wet regelt de voorziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee of meer gemeenten zijn betrokken.

1938: art 151, 1948: art 151, 1953: art 158, 1956: art 158, 1963: art 158, 1972: art 158
1983

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel 134, tweede en derde lid, van toepassing is.

1987: art 135, 1995: art 135, 1999: art 135, 2000: art 135, 2002: art 135, 2005: art 135, 2006: art 135, 2008: art 135, 2017: art 135, 2018: art 135, 2022: art 135