Artikel 189: Vrijstelling krijgsdienst wegens gewetensbezwaren

188
Artikel 189
190

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgsdienst wordt verleend.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den krijgsdienst wordt verleend.

1938: art 189, 1948: art 189, 1953: art 196, 1956: art 196, 1963: art 196, 1972: art 196, 1983: art 99, 1987: art 99, 1995: art 99, 1999: art 99