Artikel 183: Vrijstelling krijgsdienst wegens gewetensbezwaren

182
Artikel 183
184

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den krijgsdienst wordt verleend.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den krijgsdienst wordt verleend.

1938: art 189, 1948: art 189, 1953: art 196, 1956: art 196, 1963: art 196, 1972: art 196, 1983: art 99, 1987: art 99, 1995: art 99, 1999: art 99