Artikel 163: Rechtspraak in naam des Konings

162
Artikel 163
164

Er wordt alom in het Rijk recht gesproken in naam des Konings.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

In Crimineele Vonnissen, ten nadeele van den beschuldigden gewezen, word de misdaad naauwkeuriglijk uitgedrukt, op poene van nulliteit.

1801

In Criminele Zaken wordt by definitive Sententiën en Vonnissen ten nadeele van eenen Beschuldigden, het gepleegde misdryf uitgedrukt, op poene van nulliteit. Alle Sententiën en Vonnissen moeten met open deuren worden gepronunciëerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal recht gedaan in naam en van wege het Bataafsche Volk.

1805

Alle Vonnissen moeten met open deuren worden gepronuntieerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal Regt gesproken in naam en van wegens het Bataafsche Volk.

1806

Het Regt wordt in naam en van wegens den Koning uitgeoefend.

1814

Er zal alomme in de Vereenigde Nederlanden regt gesproken worden uit naam en van wege den Souvereinen Vorst.

1815: art 162, 1840: art 160
1848

Er wordt alom in de Nederlanden regt gesproken in naam des Konings.

1887: art 149, 1917: art 149, 1922: art 150, 1938: art 156, 1948: art 156, 1953: art 163, 1956: art 163, 1963: art 163, 1972: art 163