Artikel 218: Totstandkoming nieuwe rechtsorde

217
Artikel 218
I

De nieuwe rechtsorde komt, onverminderd het in het tweede lid bepaalde, tot stand door vrijwillige aanvaarding langs democratische weg in elk geval der in artikel 1 i genoemde grondgebieden; voor Nederland vindt daarbij artikel 217 i overeenkomstige toepassing.

Zij behoeft de bevestiging door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina i, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden en wordt plechtig afgekondigd.

1.

Ontwikkeling artikel

1948

De nieuwe rechtsorde komt, onverminderd het in het tweede lid bepaalde, tot stand door vrijwillige aanvaarding langs democratische weg in elk geval der in artikel 1 i genoemde grondgebieden; voor Nederland vindt daarbij artikel 210 i overeenkomstige toepassing.

Zij behoeft de bevestiging door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina i, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden en wordt plechtig afgekondigd.

1953: art 218