Artikel 32: Regeling voogdij; benoeming voogden

31
Artikel 32
33

De voogdij van de minderjarige Koning wordt geregeld en de voogd of voogden worden benoemd bij een wet.

Over het ontwerp dier wet beraadslagen en besluiten de Staten-Generaal in verenigde vergadering.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Ingevalle van minderjarigheid, staat de Souvereine Vorst onder de voogdij van personen uit het Vorstelijk Huis en eenige aanzienlijke inboorlingen van den Lande. Deze voogdij wordt vooraf beraamd door zijnen voorganger en de Staten Generaal.

1815

Deze voogdij wordt vooraf beraamd door den regerenden Koning en de Staten-Generaal, in eene vereenigde zitting der beide Kamers.

1840: art 39
1848

De voogdij wordt geregeld en de voogden worden benoemd door eene wet.

Over het ontwerp dier wet nemen de Staten-Generaal hun besluit in eene vereenigde zitting der beide Kamers.

1887: art 32, 1917: art 32, 1922: art 30, 1938: art 32, 1948: art 32, 1953: art 32, 1956: art 32, 1963: art 32, 1972: art 32
1983

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

1987: art 34, 1995: art 34
1999

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning en het toezicht daarop. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

2000: art 34, 2002: art 34, 2005: art 34, 2006: art 34, 2008: art 34, 2017: art 34, 2018: art 34, 2022: art 34