Artikel 215: Tijdelijke handhaving bestaande autoriteiten, wetten, reglementen en besluiten

214
Artikel 215
I

De op het ogenblik van de afkondiging van een verandering in de Grondwet bestaande autoriteiten, verbindende wetten, reglementen en besluiten blijven gehandhaafd, totdat zij door andere volgens de Grondwet zijn vervangen.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, en alle thans in werking zijnde wetten behouden kracht, tot daarin op eene andere wijze zal zijn voorzien.

1840: art 2
1848

Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, totdat zij door andere, volgens deze Grondwet, zijn vervangen.

1887: art I, 1917: art I, 1922: art I
1938

De op het ogenblik van de afkondiging van een verandering in de Grondwet bestaande autoriteiten, verbindende wetten, reglementen en besluiten blijven gehandhaafd, totdat zij door andere volgens de Grondwet zijn vervangen.

1948: art 207, 1953: art 214, 1956: art 215, 1963: art 215, 1972: art 215
1983

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.

1987: art 140, 1995: art 140, 1999: art 140, 2000: art 140, 2002: art 140, 2005: art 140, 2006: art 140, 2008: art 140, 2017: art 140, 2018: art 140, 2022: art 140