Artikel 140: Handhaving strijdige voorschriften

139
Artikel 140
141

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.


In andere talen:

English

Existing Acts of Parliament and other regulations and decrees which are in conflict with an amendment to the Constitution shall remain in force until provisions are made in accordance with the Constitution.

Français

Les lois et autres règlements et décrets en vigueur contraires à des dispositions modifiées de la Constitution demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit pourvu conformément à la Constitution.

Deutsch

Bestehende Gesetze und andere Regelungen und Erlasse, die im Widerspruch zu einer Verfassungsänderung stehen, gelten so lange, bis eine diesbezügliche, der Verfassung entsprechende Maßnahme getroffen worden ist.

Español

Las leyes existentes y otras disposiciones y decisiones que sean contrarias a una modificación introducida en la Constitución, seguirán en vigor mientras no se provea al respecto conforme a la Constitución.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die door de wijziging van de Grondwet in strijd zijn met de Grondwet, blijven geldig, totdat zij zijn aangepast of ingetrokken. Dit is een algemene regel van grondwettelijk overgangsrecht.

Bijzondere regels van overgangsrecht die met concrete wijzigingen van de Grondwet verband houden, zijn te vinden in de additionele artikelen i.

2.

Formele toelichting

Artikel 140 bepaalt dat bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, gehandhaafd blijven, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen, dat wil zeggen totdat ze zijn aangepast of ingetrokken. Dit is een algemene regel van grondwettelijk overgangsrecht.

Bijzondere regels van overgangsrecht die met concrete wijzigingen van de Grondwet verband houden, zijn te vinden in de additionele artikelen i.

3.

In eenvoudig Nederlands

Alle wetten en regels die niet meer passen bij de nieuwe Grondwet blijven gewoon gelden totdat de overheid ze heeft veranderd.

Uitleg

De Grondwet is onze belangrijkste wet. Gewone wetten mogen niet anders zijn dan de Grondwet. Ze moeten bij de Grondwet passen.

Maar wat moeten we doen als we de Grondwet veranderen? Dan zijn er misschien wetten die niet meer passen bij de nieuwe Grondwet.

In dit artikel staat dat deze wetten gewoon blijven gelden. Totdat de overheid, van wie de wet of de regel is, de wet heeft veranderd. Zodat hij wel past bij de nieuwe Grondwet.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 27

Wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd geraken met een latere herziening van de Grondwet, blijven van kracht totdat daarvoor overeenkomstig de herziene Grondwet een voorziening is getroffen.

5.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

6.

Ontwikkeling artikel

1815

Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, en alle thans in werking zijnde wetten behouden kracht, tot daarin op eene andere wijze zal zijn voorzien.

1840: art 2
1848

Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, totdat zij door andere, volgens deze Grondwet, zijn vervangen.

1887: art I, 1917: art I, 1922: art I
1938

De op het ogenblik van de afkondiging van een verandering in de Grondwet bestaande autoriteiten, verbindende wetten, reglementen en besluiten blijven gehandhaafd, totdat zij door andere volgens de Grondwet zijn vervangen.

1948: art 207, 1953: art 214, 1956: art 215, 1963: art 215, 1972: art 215
1983

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.

1987: art 140, 1995: art 140, 1999: art 140, 2000: art 140, 2002: art 140, 2005: art 140, 2006: art 140, 2008: art 140, 2017: art 140, 2018: art 140, 2022: art 140