Artikel VII: Flevoland en Noordoostpolder

VI
Artikel VII
1

De wet regelt het toezicht op de gemeenten in door inpoldering verkregen gebieden, welke nog geen deel uitmaken van een provincie.

1.

Ontwikkeling artikel

1956

De wet regelt het toezicht op de gemeenten in door inpoldering verkregen gebieden, welke nog geen deel uitmaken van een provincie.

1963: art VII, 1972: art VII