Artikel 89: Twee Kamers

88
Artikel 89
90

De Staten-Generaal zijn verdeeld in een Eerste en Tweede Kamer.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Dit Lichaam verdeelt zig in twee Kamers, genoemd Eerste Kamer en Tweede Kamer.

1815: art 78, 1840: art 80, 1848: art 75, 1887: art 79, 1917: art 79, 1922: art 80, 1938: art 82, 1948: art 82, 1953: art 89, 1956: art 89, 1963: art 89, 1972: art 89
1983
  • 1. 
    De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
  • 2. 
    De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.
  • 3. 
    De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.
1987: art 51, 1995: art 51, 1999: art 51, 2000: art 51, 2002: art 51, 2005: art 51, 2006: art 51, 2008: art 51, 2017: art 51, 2018: art 51, 2022: art 51