Artikel 51: Tweekamerstelsel

50
Artikel 51
52
 • 1. 
  De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
 • 2. 
  De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.
 • 3. 
  De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.
 • 4. 
  Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.

In andere talen:

English

 • 1. 
  The States General shall consist of a Lower House (Tweede Kamer) and an Upper House (Eerste Kamer).
 • 2. 
  The Lower House shall consist of one hundred and fifty members.
 • 3. 
  The Upper House shall consist of seventy-five members.
 • 4. 
  The two Houses shall be deemed a single entity when they meet in joint session.

Français

 • 1. 
  Les États généraux comprennent la Seconde Chambre et la Première Chambre.
 • 2. 
  La Seconde Chambre compte cent cinquante députés.
 • 3. 
  La Première Chambre compte soixante-quinze sénateurs.
 • 4. 
  Réunies en une seule assemblée, les deux Chambres sont considérées comme n'en formant qu'une.

Deutsch

 • 1. 
  Die Generalstaaten bestehen aus der Zweiten Kammer und der Ersten Kammer.
 • 2. 
  Die Zweite Kammer hat einhundertfünfzig Mitglieder.
 • 3. 
  Die Erste Kammer hat fünfundsiebzig Mitglieder.
 • 4. 
  Bei einer Vollversammlung werden die Kammern als Einheit betrachtet.

Español

 • 1. 
  Los Estados Generales están formados por la Segunda Cámara y la Primera Cámara.
 • 2. 
  La Segunda Cámara se compone de ciento cincuenta miembros.
 • 3. 
  La Primera Cámara se compone de setenta y cinco miembros.
 • 4. 
  Reunidas en una sesión conjunta las dos Cámaras serán consideradas como una sola.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Nederland kent een tweekamerstelsel. De Tweede Kamer i, het direct gekozen deel van de volksvertegenwoordiging, is politiek het belangrijkste deel van het parlement i en wordt daarom als eerste genoemd. Daarnaast is er de Eerste Kamer i die ook wel als de Kamer van heroverweging wordt aangeduid. In het wetgevingsproces i wordt een wetsvoorstel eerst in de Tweede Kamer en daarna pas in de Eerste Kamer behandeld.

Het aantal leden van de Tweede Kamer bedraagt 150, dat van de Eerste Kamer 75. Soms moeten de Kamers samen vergaderen, in 'verenigde vergadering i'. Dan is het onderscheid tussen beide Kamers opgeheven en worden zij als één beschouwd.

2.

Formele toelichting

In artikel 51 is vastgelegd dat er een tweekamerstelsel is. De Tweede Kamer, het direct gekozen deel van de volksvertegenwoordiging, is het politiek belangrijkste deel van het parlement en wordt daarom als eerste genoemd. Daarnaast is er de Eerste Kamer die ook wel als de Kamer van heroverweging wordt aangeduid.

Het aantal leden van de Tweede Kamer is in het artikel vastgesteld op 150, het aantal leden van de Eerste Kamer op de helft daarvan: 75.

Het artikel besluit met de vermelding van de verenigde vergadering . Daarin is het onderscheid tussen beide Kamers opgeheven en worden zij als één beschouwd.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Ons parlement heeft twee kamers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
 • 2. 
  De Tweede Kamer heeft honderdvijftig leden.
 • 3. 
  De Eerste Kamer heeft vijfenzeventig leden.
 • 4. 
  Als de Eerste Kamer en de Tweede Kamer samen vergaderen, zijn ze één kamer.

Uitleg

Ons parlement, de Staten-Generaal, heeft twee kamers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Waarom zijn er twee Kamers? De bedoeling daarvan is dat, als we een beslissing hebben genomen, we er nog een keer goed over nadenken.

De Tweede Kamer is de belangrijkste Kamer. Dat is zo omdat de bevolking de leden van de Tweede Kamer kiest. Dat is bij de Eerste Kamer anders. De provinciale staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. En de bevolking kiest de leden van de provinciale staten.

Soms vergaderen de twee Kamers samen. Bijvoorbeeld op Prinsjesdag, als de Koning de troonrede voorleest. Of als de regering vindt dat de Koning niet meer mag werken. Als de twee Kamers samen vergaderen, dan zijn ze samen één kamer. Als de twee Kamers samen vergaderen noemen we dit officieel de 'verenigde vergadering'.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 5.2

Het parlement telt honderdvijftig leden

5.

Achtergronden

 • Tweede Kamer

  De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

 • Eerste Kamer

  De Eerste Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging en heeft met name een rol op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, ook door de Eerste Kamer worden gestemd. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden.

 • Verenigde Vergadering

  De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering (artikel 62 Grondwet).

6.

Ontwikkeling artikel

1798

Dit Lichaam verdeelt zig in twee Kamers, genoemd Eerste Kamer en Tweede Kamer.

1815: art 78, 1840: art 80, 1848: art 75, 1887: art 79, 1917: art 79, 1922: art 80, 1938: art 82, 1948: art 82, 1953: art 89, 1956: art 89, 1963: art 89, 1972: art 89
1983
 • 1. 
  De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
 • 2. 
  De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.
 • 3. 
  De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.
1987: art 51, 1995: art 51, 1999: art 51, 2000: art 51, 2002: art 51, 2005: art 51, 2006: art 51, 2008: art 51, 2017: art 51, 2018: art 51, 2022: art 51