Artikel 186: Gehoorzaamheid aan wetten van de Staat

185
Artikel 186
187

De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van de Staat.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt.

Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.

1840: art 194, 1848: art 169, 1887: art 172, 1917: art 172, 1922: art 173, 1938: art 179, 1948: art 179, 1953: art 186, 1956: art 186, 1963: art 186, 1972: art 186