Artikel 194: Koning houdt toezicht op godsdienstvrijheid; Koning heeft toezicht op handelen godsdienstige gezindheden

193
Artikel 194
195

De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt.

Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt.

Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.

1840: art 194, 1848: art 169, 1887: art 172, 1917: art 172, 1922: art 173, 1938: art 179, 1948: art 179, 1953: art 186, 1956: art 186, 1963: art 186, 1972: art 186