Artikel 30: - Vervallen -

29
Artikel 30
31

Vervallen.

1.

Ontwikkeling artikel

1938

De bedragen, vastgesteld in deze afdeling, kunnen worden gewijzigd bij een wet.

De Kamers der Staten-Generaal kunnen het ontwerp eener zodanige wet alsmede het ontwerp eener wet tot wijziging of intrekking van een zodanige wet niet aannemen dan met de stemmen van twee derden van het aantal leden, waaruit elk der kamers bestaat.

1948: art 30, 1953: art 30, 1956: art 30, 1963: art 30
1972