Artikel 65: Overeenkomsten verbinden een ieder; Bekendmaking

64
Artikel 65
66

Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten. De overeenkomsten verbinden een ieder, voorzover zij zijn bekend gemaakt.

1956

Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.

1963: art 65, 1972: art 65
1983

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art 93, 1995: art 93, 1999: art 93, 2000: art 93, 2002: art 93, 2005: art 93, 2006: art 93, 2008: art 93, 2017: art 93, 2018: art 93, 2022: art 93