Artikel 89: Algemene Maatregelen van Bestuur; Algemeen verbindende voorschriften

88
Artikel 89
90
 • 1. 
  Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
 • 2. 
  Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
 • 3. 
  De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
 • 4. 
  Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.
 

1.

Ontwikkeling artikel

1848

Ten aanzien der algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat, bepaalt de wet insgelijks de wijze van afkondiging en het tijdstip, waarna zij zullen werken.

1887

Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestuur vastgesteld.

Bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de wet.

De wet regelt de op te leggen straffen.

1917: art 56, 1922: art 55, 1938: art 57, 1948: art 57, 1953: art 57, 1956: art 57, 1963: art 57, 1972: art 57
1983
 • 1. 
  Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
 • 2. 
  Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
 • 3. 
  De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
 • 4. 
  Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.
1987: art 89, 1995: art 89, 1999: art 89, 2000: art 89, 2002: art 89, 2005: art 89, 2006: art 89, 2008: art 89, 2017: art 89, 2018: art 89, 2022: art 89