Artikel VII: Bepaling omtrent onaantastbaarheid lichaam (art. 11)

VI
Artikel VII
VIII

Artikel 11 i treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor den hoogste vijf jaren worden verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de onderscheidene toepassingsgebieden van artikel 11 verschillend worden gesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 11 i treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor den hoogste vijf jaren worden verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de onderscheidene toepassingsgebieden van artikel 11 verschillend worden gesteld.

1987: art VII
1995
1999: art VII, 2000: art VII, 2002: art VII, 2005: art VII, 2006: art VII, 2008: art VII, 2017: art VII, 2018: art VII, 2022: art VII