Artikel VIII: Bepaling omtrent briefgeheim (art. 13)

VII
Artikel VIII
IX

Artikel 13 i, behoudens, voor wat betreft het briefgeheim, ten aanzien van aan post of een andere openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 13 i, behoudens, voor wat betreft het briefgeheim, ten aanzien van aan post of een andere openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art VIII
1995
1999: art VIII, 2000: art VIII, 2002: art VIII, 2005: art VIII, 2006: art VIII, 2008: art VIII, 2017: art VIII, 2018: art VIII, 2022: art VIII