Artikel X: Bepaling inzake de vrije keuze van arbeid (art. 19)

IX
Artikel X
XI

Artikel 19, derde lid i, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 19, derde lid i, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art X
1995
1999: art X, 2000: art X, 2002: art X, 2005: art X, 2006: art X, 2008: art X, 2017: art X, 2018: art X, 2022: art X