Artikel X: - Vervallen -

IX
Artikel X
XI

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 19, derde lid i, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art X
1995
1999: art X, 2000: art X, 2002: art X, 2005: art X, 2006: art X, 2008: art X, 2017: art X, 2018: art X, 2022: art X