Artikel XVIII: Bepaling omtrent de eden van parlementsleden (art. 60)

XVII
Artikel XVIII
XIX

De artikelen 97 en 101, tweede lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 blijven van kracht totdat de wet als bedoeld in artikel 60 in werking is getreden.

1.

Ontwikkeling artikel

1983
1987: art XVIII
1995
1999: art XVIII, 2000: art XVIII, 2002: art XVIII, 2005: art XVIII, 2006: art XVIII, 2008: art XVIII, 2017: art XVIII, 2018: art XVIII, 2022: art XVIII