Artikel XVIII: Bepaling omtrent de eden van parlementsleden (art. 60)

XVII
Artikel XVIII
XIX

De artikelen 97 i en 101, tweede lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 i blijven van kracht totdat de wet als bedoeld in artikel 60 i in werking is getreden.

1.

Ontwikkeling artikel

1983
1987: art XVIII
1995
1999: art XVIII, 2000: art XVIII, 2002: art XVIII, 2005: art XVIII, 2006: art XVIII, 2008: art XVIII, 2017: art XVIII, 2018: art XVIII, 2022: art XVIII