Artikel 72: Reglementen van orde

71
Artikel 72
73

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde vast.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Elke der beide Kamers ontwerpt voor zig zelve een Reglement van Orde, hetgeen, na door dezelve goedgekeurd, en door de andere Kamer bekrachtigd te zijn het gezag van Wet heeft, en niet, dan op dezelfde wijze, kan veranderd worden.

1983

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde vast.

1987: art 72, 1995: art 72, 1999: art 72, 2000: art 72, 2002: art 72, 2005: art 72, 2006: art 72, 2008: art 72, 2017: art 72, 2018: art 72, 2022: art 72