Artikel 79: Vaste colleges van advies

78
Artikel 79
80
 • 1. 
  Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.
 • 2. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.
 • 3. 
  Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

De instellingen van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regeering geschiedt krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hunne benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid.

1938: art 80, 1948: art 80, 1953: art 87, 1956: art 87, 1963: art 87, 1972: art 87
1983
 • 1. 
  Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.
 • 2. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.
 • 3. 
  Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.
1987: art 79, 1995: art 79, 1999: art 79, 2000: art 79, 2002: art 79, 2005: art 79, 2006: art 79, 2008: art 79, 2017: art 79, 2018: art 79, 2022: art 79