Artikel 126: Ambtsinstructie Commissaris van de Koning

125
Artikel 126
127

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning voorts wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning voorts wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

1987: art 126, 1995: art 126, 1999: art 126, 2000: art 126, 2002: art 126, 2005: art 126, 2006: art 126
2008

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

2017: art 126, 2018: art 126, 2022: art 126