Artikel 126: Ambtsinstructie Commissaris van de Koning

125
Artikel 126
127

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.


In andere talen:

English

The Kings Commissioner may be charged by Act of Parliament with the execution of official instructions to be given by the Government.

Français

La loi peut stipuler que le commissaire du Roi est chargé d'exécuter les instructions officielles données par le Gouvernement.

Deutsch

Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass dem Kommissar des Königs die Ausführung von Weisungen der Regierung obliegt.

Español

Se podrá disponer por la ley que el Comisario del Rey esté encargado de ejecutar las instrucciones oficiales que imparta el Gobierno.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Alleen in een wet i kan staan dat de regering de Commissaris van de Koning(in) i een bepaalde taak kan laten uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • bezoeken aan gemeenten in zijn provincie
  • de coördinatie van de voorbereiding van de civiele verdediging
  • bevoegdheden in herbenoeming- en ontslagprocedures van burgemeesters.

2.

Formele toelichting

In artikel 126 is bepaald dat de commissaris van de Koning bij de wet kan worden belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie. Voor zover de commissaris taken verricht als rijksorgaan (bij voorbeeld in het kader van burgemeestersbenoemingen), is daarvoor ingevolge de Grondwet dus een wettelijke basis vereist.

3.

In eenvoudig Nederlands

De regering kan de commissaris van de Koning opdrachten geven. Dit staat in de wet.

Uitleg

In dit artikel staat dat de commissaris van de Koning niet alleen een bestuurder van de provincie is. Hij is ook iemand die opdrachten van de regering moet uitvoeren. Welke opdrachten dat zijn, staat in de Provinciewet. Als de regering de commissaris van de Koning een opdracht geeft, schrijft ze dit in een zogenaamde Ambtsinstructie commissaris van de Koning.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1983

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning voorts wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

1987: art 126, 1995: art 126, 1999: art 126, 2000: art 126, 2002: art 126, 2005: art 126, 2006: art 126
2008

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

2017: art 126, 2018: art 126, 2022: art 126