Artikel XVII: Bepaling omtrent verkiesbaarheid van krijgslieden

XVI
Artikel XVII
XVIII

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 106, vierde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

1.

Ontwikkeling artikel

1983
1987: art XVII, 1995: art XVII
1999
2000: art XVII, 2002: art XVII, 2005: art XVII, 2006: art XVII, 2008: art XVII, 2017: art XVII, 2018: art XVII, 2022: art XVII