Artikel 39: Lidmaatschap koninklijk huis

38
Artikel 39
40

De wet regelt, wie lid is van het koninklijk huis.

1.

Ontwikkeling artikel

1972

De wet regelt, wie lid is van het Koninklijk Huis.

1983: art 39, 1987: art 39, 1995: art 39, 1999: art 39, 2000: art 39, 2002: art 39, 2005: art 39, 2006: art 39, 2008: art 39, 2017: art 39, 2018: art 39, 2022: art 39